نقش موثر روغن زیتون فرابکر در تغذیه روزه داران ماه مبارک رمضان

روغن زیتون فرابکر حاصل تولید روغن از محصول زیتون با کیفیت با اسیدیته پائین زیر 1 درصد یکی از مفیدترین روغن های موحود در جهان می باشد. لذا دارای نقش تغذیه ای مفیدی در سبد غذائی روزه داران می باشد.

شماره تماس 09127438205خاصیت مسهل و ملین حهت رفع یبوست
یبوست یکی از مشکلات شایع برای روزه داران بخصوص در نیمه دوم ماه رمضان بدلیل افت آب بدن می باشد. جایگزینی روغن زیتون با سایر روغن ها کمک موثری به رفع یبوست می کند . ویتامین E موجود در روغن زیتون گارکرد روده ها را تنظیم می کند .